Ελληνική νοηματική γλώσσα

facebook

53 facebook

Average: 5 (2 votes)
0

Ρουμανία

85 Romania

Average: 4 (1 vote)
0

εβδομάδα

46 a week

Average: 3 (1 vote)
0

κωφός

8 a deaf person

Average: 3 (1 vote)
0

βιογραφικό

40 CV

Average: 2 (1 vote)
0

Pages