Tenin'ny Tanana Malagasy

zo

Wikisigns org LS Malagasy fahasembanana zo 28 2466b

zo

Wikisigns org LS Malagasy fahasembanana zo 28 2466a

zo

Wikisigns org LS Malagasy ankizy zo 05 2466b

zo

Wikisigns org LS Malagasy ankizy zo 05 2466a