Tenin'ny Tanana Malagasy

voky

Langue des signes malgache voky rasasier

voky

Wikisigns org LS Malagasy zazakely voky 04 2388b

voky

Wikisigns org LS Malagasy zazakely voky 04 2388a

voky

Wikisigns org LS Malagasy sakafo voky 15 2388b

voky

Wikisigns org LS Malagasy sakafo voky 15 2388a