Tenin'ny Tanana Malagasy

voatabia

Wikisigns org LS Malagasy sakafo voatabia 15 2378y

voatabia

Wikisigns org LS Malagasy sakafo voatabia 15 2378t

voatabia

Wikisigns org LS Malagasy sakafo voatabia 15 2378a