Tenin'ny Tanana Malagasy

voanio

Wikisigns org LS Malagasy sakafo voanio 15 2367y

voanio

Wikisigns org LS Malagasy sakafo voanio 15 2367v

voanio

Wikisigns org LS Malagasy sakafo voanio 15 2367d

voanio

Wikisigns org LS Malagasy sakafo voanio 15 2367b

voanio

Wikisigns org LS Malagasy sakafo voanio 15 2367a