Tenin'ny Tanana Malagasy

vendrana

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona vendrana 21 1160d

vendrana

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona vendrana 21 1160e

vendrana

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona vendrana 21 1160b

vendrana

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona vendrana 21 1160a