Tenin'ny Tanana Malagasy

sekoly

Wikisigns org LS Malagasy ankizy sekoly 05 1974d

sekoly

Wikisigns org LS Malagasy ankizy sekoly 05 1974b

sekoly

Wikisigns org LS Malagasy ankizy sekoly 05 1974a