Tenin'ny Tanana Malagasy

saopy

Wikisigns org LS Malagasy sakafo saopy 15 1945z

saopy

Wikisigns org LS Malagasy sakafo saopy 15 1945b

saopy

Wikisigns org LS Malagasy sakafo saopy 15 1945a