Tenin'ny Tanana Malagasy

mpangalatra

Wikisigns org LS Malagasy olon dehibe mpangalatra 08 1257y

mpangalatra

Wikisigns org LS Malagasy olon dehibe mpangalatra 08 1257b

mpangalatra

Wikisigns org LS Malagasy olon dehibe mpangalatra 08 1257a