Tenin'ny Tanana Malagasy

mihazakazaka

Langue des signes malgache mihazakazaka courir

mihazakazaka

Wikisigns org LS Malagasy fanatanjahantena mihazakazaka 07 1491b

mihazakazaka

Wikisigns org LS Malagasy fanatanjahantena mihazakazaka 07 1491a

mihazakazaka

Wikisigns org LS Malagasy ankizy mihazakazaka 05 1491b

mihazakazaka

Wikisigns org LS Malagasy ankizy mihazakazaka 05 1491a