Tenin'ny Tanana Malagasy

metatra

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra metatra 22 1401b

metatra

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra metatra 22 1401a

metatra

Wikisigns org LS Malagasy isa metatra 12 1401a

metatra

Wikisigns org LS Malagasy isa metatra 12 1401b