Tenin'ny Tanana Malagasy

matory

Langue des signes malgache matory dormir 2

matory

Langue des signes malgache matory dormir

matory

Wikisigns org LS Malagasy zazakely matory 04 1371b

matory

Wikisigns org LS Malagasy zazakely matory 04 1371a