Tenin'ny Tanana Malagasy

marary

Langue des signes malgache marary être malade

marary

Wikisigns org LS Malagasy fahalalam pomba marary 02 1325b

marary

Wikisigns org LS Malagasy fahalalam pomba marary 02 1325a