Tenin'ny Tanana Malagasy

maraina

Wikisigns org LS Malagasy fotoana maraina 13 1323d

maraina

Wikisigns org LS Malagasy fotoana maraina 13 1323b

maraina

Wikisigns org LS Malagasy fotoana maraina 13 1323a