Tenin'ny Tanana Malagasy

mantsaka

Wikisigns org LS Malagasy trano mantsaka 09 1372r

mantsaka

Wikisigns org LS Malagasy trano mantsaka 09 1372b

mantsaka

Wikisigns org LS Malagasy trano mantsaka 09 1372a