Tenin'ny Tanana Malagasy

mahia

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona mahia 21 1087d

mahia

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona mahia 21 1087b

mahia

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona mahia 21 1087a