Tenin'ny Tanana Malagasy

loko

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra loko 22 1046b

loko

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra loko 22 1046a

loko

Wikisigns org LS Malagasy ankizy loko 05 1046a