Tenin'ny Tanana Malagasy

lava

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra lava 22 1007d

lava

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra lava 22 1007b

lava

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra lava 22 1007a

lava

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona lava 21 1007a