Tenin'ny Tanana Malagasy

kilometatra

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra kilometatra 22 885b

kilometatra

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra kilometatra 22 885a

kilometatra

Wikisigns org LS Malagasy isa kilometatra 12 885b

kilometatra

Wikisigns org LS Malagasy isa kilometatra 12 885a