Tenin'ny Tanana Malagasy

fohy

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra fohy 22 588d

fohy

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra fohy 22 588b

fohy

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra fohy 22 588a

fohy

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona fohy 21 588d