Tenin'ny Tanana Malagasy

faly

Langue des signes malgache faly

faly

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona faly 21 447b

faly

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona faly 21 447a

faly

Wikisigns org LS Malagasy fahalalam pomba faly 02 447a