Tenin'ny Tanana Malagasy

taloha

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra taloha 22 2088d

taloha

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra taloha 22 2088b

taloha

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra taloha 22 2088a

taloha

Wikisigns org LS Malagasy fotoana taloha 13 2088d

taloha

Wikisigns org LS Malagasy fotoana taloha 13 2088b