Tenin'ny Tanana Malagasy

mianatra

Langue des signes malgache mianatra etudier

mianatra

Wikisigns org LS Malagasy ankizy mianatra 05 1422b

mianatra

Wikisigns org LS Malagasy ankizy mianatra 05 1422a