Tenin'ny Tanana Malagasy

maranitra

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra maranitra 22 1324b

maranitra

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra maranitra 22 1324a

maranitra

Wikisigns org LS Malagasy toetran'olona maranitra 21 1324a