Tenin'ny Tanana Malagasy

mandeha

Langue des signes malgache mandeha partir marcher2

mandeha

Langue des signes malgache mandeha partir marcher

mandeha

Wikisigns org LS Malagasy fanatanjahantena mandeha 07 1216b

mandeha

Wikisigns org LS Malagasy fanatanjahantena mandeha 07 1216a

mandeha

Wikisigns org LS Malagasy ankizy mandeha 05 1216d

Pages