Tenin'ny Tanana Malagasy

jamba

Wikisigns org LS Malagasy fahasembanana jamba 28 781d

jamba

Wikisigns org LS Malagasy fahasembanana jamba 28 781b

jamba

Wikisigns org LS Malagasy fahasembanana jamba 28 781a