Tenin'ny Tanana Malagasy

haingana

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra haingana 22 660d

haingana

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra haingana 22 660b

haingana

Wikisigns org LS Malagasy toetranjavatra haingana 22 660a