Tenin'ny Tanana Malagasy

fokontany

Wikisigns org LS Malagasy toerana fokontany 25 590b

fokontany

Wikisigns org LS Malagasy toerana fokontany 25 590a

fokontany

Wikisigns org LS Malagasy fanjakana fokontany 27 590a