Tenin'ny Tanana Malagasy

fetso

Wikisigns org LS Malagasy hazandrano fetso 19 533z

fetso

Wikisigns org LS Malagasy hazandrano fetso 19 533x

fetso

Wikisigns org LS Malagasy hazandrano fetso 19 533u

fetso

Wikisigns org LS Malagasy hazandrano fetso 19 533a