Tenin'ny Tanana Malagasy

chine

Wikisigns org LS Malagasy firenena chine 26 2013d

chine

Wikisigns org LS Malagasy firenena chine 26 2013b

chine

Wikisigns org LS Malagasy firenena chine 26 2013a