Tenin'ny Tanana Malagasy

bedy

Wikisigns org LS Malagasy ankizy bedy 05 280b

bedy

Wikisigns org LS Malagasy ankizy bedy 05 280a

bedy

Langue des signes malgache bedy être puni