Ελληνική νοηματική γλώσσα

Πολωνία

84 Poland

No votes yet

που

20 where

No votes yet

πρόγραμμα

48 a programme

No votes yet

πως

19 how

No votes yet

σε σένα

15 to you

No votes yet

Pages