Ελληνική νοηματική γλώσσα

νοσοκομείο

67 a hospital

No votes yet

ξενάγηση

95 a tour

No votes yet

οικογένεια

68 a family

No votes yet

όνομα

17 name

No votes yet

όχι

33 No

No votes yet

Pages