Ελληνική νοηματική γλώσσα

έρχομαι

41 to come

No votes yet

ερώτηση

57 a question

No votes yet

ήταν

12 was

No votes yet

θα...

11 will be

No votes yet

θάλασσα

92 a sea

No votes yet

Pages