Ελληνική νοηματική γλώσσα

θέλω

35 to want

No votes yet

θέμα

58 an issue

No votes yet

Ισπανία

88 Spain

No votes yet

καλημέρα

1 Good morning

No votes yet

κάνω νοηματική

10 to sign

No votes yet

Pages