Ελληνική νοηματική γλώσσα

γιατρός

62 a doctor

No votes yet

γράψω

59 to write

No votes yet

γυναίκα

5 a woman

No votes yet

δείπνο

79 a dinner

No votes yet

δεν θέλω

36 not want

No votes yet

Pages