Ελληνική νοηματική γλώσσα

Youtube

54 Youtube

No votes yet

άδεια

91 a leave

No votes yet

αισθάνονται

65 to feel

No votes yet

αίτηση

39 an application form

No votes yet

ακούον

9 a hearing person

No votes yet

Pages