Ελληνική νοηματική γλώσσα

πεινασμένος

77 hungry

No votes yet

περιήγηση στα αξιοθέατα

100 to do sightseeing

No votes yet

πηγαίνω

47 to go

No votes yet

πιει

78 to drink

No votes yet

πόλη

81 a city

No votes yet

Pages