Ελληνική νοηματική γλώσσα

διεύθυνση

75 an address

No votes yet

δικό σου

14 your

No votes yet

δικός μου

13 my

No votes yet

δρόμος

24 a street

No votes yet

δύσκολο

61 difficult

No votes yet

Pages