Ελληνική νοηματική γλώσσα

σήμερα

29 today

No votes yet

σύζυγος

71 a husband

No votes yet

σύζυγος

72 a wife

No votes yet

σύνταξη

90 a retirement pension

No votes yet

σχολείο

45 a school

No votes yet

Pages