Ελληνική νοηματική γλώσσα

ασθένεια

64 an illness

No votes yet

αυτοκίνητο

98 a car

No votes yet

βουνά

94 mountains

No votes yet

γεια

3 Hello!

No votes yet

γιατί

37 why

No votes yet

Pages