Ελληνική νοηματική γλώσσα

εκπαιδευτικό μάθημα

49 a training course

No votes yet

Ελλάδα

87 Greece

No votes yet

επάγγελμα

38 a profesion

No votes yet

επίδομα

89 a social pension

No votes yet

επώνυμο

16 surname

No votes yet

Pages