Ελληνική νοηματική γλώσσα

γιατρός

62 a doctor

No votes yet
0

γράψω

59 to write

No votes yet
0

γυναίκα

5 a woman

No votes yet
0

δείπνο

79 a dinner

No votes yet
0

δεν θέλω

36 not want

No votes yet
0

Pages