Ελληνική νοηματική γλώσσα

τώρα

28 now

No votes yet
0

υγεία

63 health

No votes yet
0

υιός

73 a son

No votes yet
0

χρήματα

30 Money

No votes yet
0

χωριό

82 a village

No votes yet
0

Pages