Ελληνική νοηματική γλώσσα

βιογραφικό

40 CV

No votes yet
0

βουνά

94 mountains

No votes yet
0

γεια

3 Hello!

No votes yet
0

γιατί

37 why

No votes yet
0

γιατρός

62 a doctor

No votes yet
0

Pages