Ελληνική νοηματική γλώσσα

ασθένεια

64 an illness

No votes yet
0

αυτοκίνητο

98 a car

No votes yet
0

βουνά

94 mountains

No votes yet
0

γεια

3 Hello!

No votes yet
0

γιατί

37 why

No votes yet
0

Pages