Ελληνική νοηματική γλώσσα

Πολωνία

84 Poland

No votes yet
0

που

20 where

No votes yet
0

πρόγραμμα

48 a programme

No votes yet
0

πως

19 how

No votes yet
0

σε σένα

15 to you

No votes yet
0

Pages