Ελληνική νοηματική γλώσσα

εργάζομαι

26 to work

No votes yet

έρχομαι

41 to come

No votes yet

ερώτηση

57 a question

No votes yet

ήταν

12 was

No votes yet

θα...

11 will be

No votes yet

Pages