Ελληνική νοηματική γλώσσα

κάνω νοηματική

10 to sign

No votes yet

καταλαβαίνω

6 I understand

No votes yet

κινητό τηλέφωνο

55 a cell phone

No votes yet

κόρη

74 a daughter

No votes yet

λεωφορείο

96 a bus

No votes yet

Pages