Ελληνική νοηματική γλώσσα

μεταφραστής

56 a translator

No votes yet

μήνας

44 a month

No votes yet

μιλώ

27 to talk

No votes yet

μπαμπάς

70 dad

No votes yet

ναί

32 Yes

No votes yet

Pages